Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Máte stavební odpad? Potřebujete recyklát, štěrk nebo jiný vhodný materiál? Náš recyklační dvůr a kompostárna je tu pro Vás.

Nabízíme:

Skládkování

Pro individuální cenové nabídky na uložení odpadu a prodej štěrků a recyklátů ve větším objemu nás kontaktujte na tel. čísle +420 778718718.

Nebo pište na email info@proteren.cz a my se budeme vašemu požadavku neprodleně věnovat. 

 

 

 Mobilní odrazový drtič Portafill 7000 IC-R

 

 • výkon 100 t/hod
 • vstupní otvor 600 x 600 mm
 • pásová váha
 • magnetický separátor kovů
 • celková hmotnost 26 t
 • možnost nasazení vratného  pásu (vrácení  nadměrné suti)

 Mobilní třídíč Keestrack

 

 • výkon 100 t/hod
 • třídění na 3 frakce (podsítná, mezisítná, nadsítná)
 • různé do druhy sít (min 4 mm, max 125 mm)
 • objem násypky 2 m³
 • celková hmotnost 26 t
 • celková hmotnost 16 t

Přijímané skupiny odpadů:

Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady skupiny: 17, 20

 • Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení 
 • Nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N
 • Nesmí v žádném případě obsahovat azbest.
 • Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi, vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám 10 – 50% přirážku podle stupně znečištění.

Prodej