Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Máte stavební odpad? Potřebujete recyklát, štěrk nebo jiný vhodný materiál?

Nabízíme:

Skládkování stavebního odpadu (směsný, cihly, beton atd.)

- Provádíme recyklaci těchto odpadů s cílem materiál opět vhodně využít

Nabízíme prodej recyklátů, ale také standardního kameniva, štěrků a zásypových materiálů

 

CENÍK SLUŽEB RECYKLAČNÍHO DVORA

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Kontakt:

 Vojtěch Moudrý

+420 725 113 787

Planá, Planá 89, 370 01, Planá u Č.B.

směr Homole, za Eurovií doleva

CENÍKY

CENY SKLÁDKOVÁNÍ


Zobrazit ceník

CENY MATERIÁLŮ


Zobrazit ceník

CENY SLUŽEB


Zobrazit ceník

Přijímané skupiny odpadů:

Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady skupiny: 17, 20

- Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení 

- nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N

- nesmí v žádném případě obsahovat azbest.

- Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi, vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám 10 – 50% přirážku podle stupně znečištění.