Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Máte stavební odpad? Potřebujete recyklát, štěrk nebo jiný vhodný materiál? Náš recyklační dvůr a kompostárna je tu pro Vás.

Nabízíme:

Skládkování

Přijímané skupiny odpadů:

Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady skupiny: 17, 20

  • Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení 
  • Nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N
  • Nesmí v žádném případě obsahovat azbest.
  • Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi, vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám 10 – 50% přirážku podle stupně znečištění.

Prodej