ikona telefon

Úvod  |  Prodej recyklátů

Prodej recyklátů

Nabízíme betonové, asfaltové a směsné recykláty k prodeji. Jde o recyklované materiály, které se používají v různých fázích stavební výroby. Vše máme skladem k okamžitému odběru.   

Kód Název Jedn. Cena (bez DPH) (vč. 21% DPH)
BR0063 Betonový recyklát 0/63 t 231 Kč 279,51 Kč
SMR0063 Směsný recyklát 0/63 t 80 Kč 96,80 Kč
SMR1663 Směsný recyklát 16/63 t 80 Kč 96,80 Kč
SMR0016 Směsný recyklát 0/16 (zásyp) t 80 Kč 96,80 Kč
ZR0063 Asfaltový recyklát 0/63 t 85 Kč 102,85 Kč
ZR2063 Asfaltový recyklát 22/63 t 105 Kč 127,05 Kč
ZR0020 Asfaltový recyklát 0/22 t 170 Kč 205,70 Kč

Asfaltový recyklát

Asfaltový recyklát představuje druh kameniva, které se získává odlamováním či drcením asfaltových celků. Jde o druhotnou surovinu pocházející z odpadu vzniklého při demolici asfaltové vozovky, kdy dochází k frézování její vrchní části. Následná výroba recyklátů probíhá ve 2 krocích – nejprve se asfaltový recyklát drží ve speciální drtičce, následně se třídí dle frakcí podle účelu použití.  

Asfaltový recyklát je vhodnou alternativou k dražším živičným směsím a slouží jako podsypový nebo podkladový materiál. Používá se k zakládání staveb, pro zásypy, násypová tělesa, jako podklad pro zámkové dlažby, na opravy místních komunikací a komunikací nižších tříd, chodníků, cyklostezek, parkovišť a jiných zpevněných ploch. Asfaltový recyklát nabízíme ve frakcích 22/63 a 0/22.  

Betonový recyklát

Betonový recyklát – recyklovaný materiál, který se vyrábí drcením betonu z nejrůznějších demolic nebo jako odpadní materiál z výroby betonových a železobetonových produktů. Slouží jako vhodná náhrada přírodního kamene, zejména jako plnivo do konstrukčních betonů nižších tříd pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské sítě a pozemní komunikace. Používá se i jako obsypový materiál nebo podkladní vrstva k terénním úpravám a nejrůznějším zásypům. Betonový recyklát nabízíme ve frakci 0/63

Směsný recyklát 

Směsný recyklát – materiál, který pochází z recyklace nejrůznějších stavebních odpadů. Jde o směs materiálů, jako je beton, asfalt, cihly, přírodní kámen nebo dřevo. Směs je následně drcená na malé kousky. I směsný recyklát se používá zejména jako podkladová vrstva pod základy, zpevňování komunikací, chodníků, parkovišť a další stavební konstrukce. Využívá se též pro zásypy, terénní úpravy a jako výplňový materiál do betonů nižších tříd a také jako surovina pro výrobu nových stavebních materiálů. Výslednou kvalitu směsného recyklátu ovlivňují materiály, které jsou jeho součástí, a také způsob jeho výroby. Směsný recyklát máme ve frakcích 0/63, 16/63 a 2 typy frakce 0/16 (zásyp).  

Velkou výhodou recyklátů je jejich snadná dostupnostpříznivá cena ve srovnání s přírodními kamenivy. Využitím recyklátů se také výrazně snižuje množství odpadu, který jinak končí na skládkách. Recykláty také pomáhají šetřit přírodní zdroje, jako je písek, štěrk nebo voda. 

Proč spolupracovat s ProTeren?

stíháme práci v termínech

stíháme práci v termínech

máme vlastní kvalifikovaný tým

máme vlastní kvalifikovaný tým

pracujeme s moderní technikou

pracujeme s moderní technikou