Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Protipovodňová opatření na Todeňském potoce od soutoku se Svinenským potokem přes obec Nežetice.

Úpravy spočívaly v náhradě nevyhovující kamenné dlažby za železobetonové protipovodňové zdi v intravilánu obce a celkovým zkapacitněním rozšířením potoka se zpevněním dna a svahů z kamenné rovnaniny v dalším úseku. Na konci upravovaného úseku je na vodoteči doplněn objekt štěrkové přehrážky.

Zajímá vás projekt, nebo se na něco chcete zeptat?

POPTEJTE NÁS

Více referencí