ikona telefon

Reference

Todeňský potok - protipovodňové opatření

Úvod  |  Reference  |  Todeňský potok - protipovodňové opatření

Todeňský potok - protipovodňové opatření

Protipovodňová opatření na Todeňském potoce od soutoku se Svinenským potokem přes obec Nežetice.

Úpravy spočívaly v náhradě nevyhovující kamenné dlažby za železobetonové protipovodňové zdi v intravilánu obce a celkovým zkapacitněním rozšířením potoka se zpevněním dna a svahů z kamenné rovnaniny v dalším úseku. Na konci upravovaného úseku je na vodoteči doplněn objekt štěrkové přehrážky.

Zajímá vás projekt, nebo se na něco chcete zeptat?

Poptejte nás

Proč spolupracovat s ProTeren?

stíháme práci v termínech

stíháme práci v termínech

máme vlastní kvalifikovaný tým

máme vlastní kvalifikovaný tým

pracujeme s moderní technikou

pracujeme s moderní technikou