Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ceny skládkování

 

Kód Název Cena/t
170102 Cihly a cihelné výrobky 200 Kč (242 Kč s DPH)
170101 Beton prostý (neznečištěný) 90 Kč (108,90 Kč s DPH)
170101.1 Železobeton do max. roměru 80x80x20 cm 150 Kč (181,50 Kč s DPH)
170101.2 Železobeton nad rozměr 80x80x20 cm 280 Kč (338,80 Kč s DPH)
170302 Asfaltové směsi (bez obsahu dehtu) 990 Kč (1197,90 Kč s DPH)
170302.1 Asfaltové směsi po frézování (bez obsahu dehtu) 120 Kč (145,20 Kč s DPH)
170302.1 Asfaltové směsi - rozměr nad 80x80x20 cm (bez obsahu dehtu) 1090 Kč (1318,90 Kč s DPH)
170103  Keramické výrobky  400 Kč (484 Kč s DPH)
170504  Zemina a kamení 160Kč (193,60 Kč s DPH)
170904 Stavební a demoliční odpady (bez příměsi plastů, papíru, skla, kovů, sádrokartonu) 500 Kč (605,00 Kč s DPH)
170504.1 Kámen 80 Kč (96,80 Kč s DPH)

responzivní tabulka 

*Ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH za jednu tunu přijímaného odpadu.

 

Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení, nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N, nesmí v žádném případě obsahovat azbest. Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi – vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám až 100% přirážku podle stupně znečištění. Dodavatel je povinen prokázat a doložit vlastnosti odpadů způsobem podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Přijímané skupiny odpadů:

Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady

skupiny: 17, 20

Kde najdete recyklační dvůr?

ADRESA: provozovna Planá, Planá 89, 370 01 Planá u Č.B.

vzejd na dvůr: směr Homole, za Eurovií doleva  MAPY.CZ

 

GPS: 48°56'20.051"N, 14°26'30.352"E