Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ceny skládkování

 

Kód Název Cena/t
170102 Cihly a cihelné výrobky 180 Kč
170101 Beton prostý (neznečištěný) 90 Kč
170101.1 Železobeton do max. roměru 80x80x20 cm 120 Kč
170101.2 Železobeton nad rozměr 80x80x20 cm 250 Kč
170302 Asfaltové směsi (bez obsahu dehtu) 890 Kč
170302.1 Asfaltové směsi po frézování (bez obsahu dehtu) 120 Kč
170302.1 Asfaltové směsi - rozměr nad 80x80x20 cm (bez obsahu dehtu) 990 Kč
170103  Keramické výrobky  300 Kč
170504  Zemina a kamení 140 Kč
170904 Stavební a demoliční odpady (bez příměsi plastů, papíru, skla, kovů, sádrokartonu) 400 Kč
170506 Vytěžená hlušina 130 Kč
170504.1 Kámen 130 Kč

responzivní tabulka 

*Ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH za jednu tunu přijímaného odpadu.

 

Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení, nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N, nesmí v žádném případě obsahovat azbest. Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi – vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám až 100% přirážku podle stupně znečištění. Dodavatel je povinen prokázat a doložit vlastnosti odpadů způsobem podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Přijímané skupiny odpadů:

Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady

skupiny: 17, 20

Kde najdete recyklační dvůr?

ADRESA: provozovna Planá, Planá 89, 370 01 Planá u Č.B.

vzejd na dvůr: směr Homole, za Eurovií doleva  MAPY.CZ

 

GPS: 48°56'20.051"N, 14°26'30.352"E