Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

 

Co umíme?

Zaměřujeme se na realizaci pozemních staveb, výstavbu inženýrských sítí, dopravních a vodohospodářských staveb a demolice. Díky získaným zkušenostem a úspěšným realizacím jsme rozšířili naše služby o realizaci komplexních služeb ve stavebnictví. Díky vlastnímu zázemí moderní stavební techniky a oborného personálu techniků, strojníků a montážníků zajišťujeme i specializované stavební práce a služby. Disponujeme vlastní kapacitní dopravou, širokým strojním parkem ve všech váhových kategoriích včetně speciálního příslušenství. Vlastní kapacity a zázemí recyklačního dvora v Plané u Českých Budějovic nám umožňují nabídnout zákazníkům cenově výhodné služby v celém Jihočeském kraji a to ve vysoké kvalitě prováděných prací s garancí krátkých realizačních lhůt.

POPTEJTE NÁS

STÍHÁME PRÁCI
V TERMÍNECH


Reference

VLASTNÍ
KVALIFIKOVANÍ LIDÉ


Certifikáty

VLASTNÍ MODERNÍ TECHNIKA


Technika

Lorem ipsum lit a  est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et aliquam q

MARTINA JANEČKOVÁ

CERTIFIKÁTY

iso-9001-1

ohsas-18001

iso-14001

Politika integrovaného systému řízení (ISŘ)

 

Jednatel společnosti ProTeren s.r.o. v souladu s požadavkem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, Příručkou ISŘ a ostatními dokumentovanými postupy vyhlašuje tuto politiku ISŘ.

Zajišťování kvality, ochrana životního prostředí a zajišťování podmínek BOZP je prvořadý úkol pro celou společnost a je jedním z klíčových předpokladů k upevnění stávající obchodní pozice a k získání nových zákazníků.

Při dodržování všech uvedených požadavků je cílem společnosti ProTeren s.r.o. dosáhnout optimálních nákladů a zisku, který umožní další rozvoj společnosti.

 

Politika ISŘ vychází z těchto základních koncepčních záměrů:

 

  • K povinnostem každého pracovníka patří zabezpečit v plné míře specifikovanou kvalitu výsledků vlastní práce.

 

  • Zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby odpovídala požadavkům na způsobilost a kvalitu práce dotyčné funkce.

 

  • Zaměřit se na uspokojování potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, smluvní termíny a ceny, včetně získávání názorů od zákazníků na výsledky provedených prací, činností a služeb

 

  • Zabezpečit stálé zlepšování účinností integrovaného systému managementu splňujícího požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001, ČSN ISO 45001:2018.

 

  • Dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu.

 

  • Zajišťovat hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí především prevencí znečišťování.

 

Pro naplnění záměrů Politiky ISŘ se jednatel společnosti zavazuje, že:

 

  • vytvoří potřebné zdroje a organizační podmínky pro fungování integrovaného systému řízení
  • zajistí vhodnými prostředky trvalou informovanost všech pracovníků společnosti o jejím postavení a o jejich podílu na stanovených úkolech
  • zajistí účinnou kontrolu všech funkcí systému a jeho trvalé zlepšování.

 

V Českých Budějovicích  1.9.2020                                                 

 

                                                                                                          Ing. Michal Čermák

                                                                                                          jednatel společnosti