ikona telefon

Úvod  |  Obsahové stránky  |  Certifikáty

Certifikáty

 

Politika integrovaného systému řízení (ISŘ)

Jednatel společnosti ProTeren s.r.o. v souladu s požadavkem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, Příručkou ISŘ a ostatními dokumentovanými postupy vyhlašuje tuto politiku ISŘ.

Zajišťování kvality, ochrana životního prostředí a zajišťování podmínek BOZP je prvořadý úkol pro celou společnost a je jedním z klíčových předpokladů k upevnění stávající obchodní pozice a k získání nových zákazníků.

Při dodržování všech uvedených požadavků je cílem společnosti ProTeren s.r.o. dosáhnout optimálních nákladů a zisku, který umožní další rozvoj společnosti.

Politika ISŘ vychází z těchto základních koncepčních záměrů:

  • K povinnostem každého pracovníka patří zabezpečit v plné míře specifikovanou kvalitu výsledků vlastní práce
  • Zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby odpovídala požadavkům na způsobilost a kvalitu práce dotyčné funkce
  • Zaměřit se na uspokojování potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, smluvní termíny a ceny, včetně získávání názorů od zákazníků na výsledky provedených prací, činností a služeb
  • Zabezpečit stálé zlepšování účinností integrovaného systému managementu splňujícího požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001, ČSN ISO 45001:2018
  • Dodržovat požadavky na bezpečnost práce a požární ochranu
  • Zajišťovat hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí především prevencí znečišťování

Pro naplnění záměrů Politiky ISŘ se jednatel společnosti zavazuje, že:

  • vytvoří potřebné zdroje a organizační podmínky pro fungování integrovaného systému řízení
  • zajistí vhodnými prostředky trvalou informovanost všech pracovníků společnosti o jejím postavení a o jejich podílu na stanovených úkolech
  • zajistí účinnou kontrolu všech funkcí systému a jeho trvalé zlepšování

 

V Českých Budějovicích  1.9.2020

Ing. Michal Čermák
jednatel společnosti

Proč spolupracovat s ProTeren?

stíháme práci v termínech

stíháme práci v termínech

máme vlastní kvalifikovaný tým

máme vlastní kvalifikovaný tým

pracujeme s moderní technikou

pracujeme s moderní technikou