ikona telefon

Úvod  |  Obsahové stránky  |  Ceny skládkování

Ceny skládkování

 

KódNázevJedn.Cena (bez DPH)(vč. 21% DPH)
ULOŽENÍ STAVEBNÍHO ODPADU
170102Cihly a cihelné výrobkyt230 Kč278,30 Kč
170101Beton prostý (neznečištěný)t95 Kč114,95 Kč
170101.1Železobeton do max. roměru 80x80x20 cmt180 Kč217,80 Kč
170101.2Železobeton nad rozměr 80x80x20 cmt300 Kč363,00 Kč
170103Keramické výrobkyt450 Kč544,50 Kč
170504Zemina a kamenít185 Kč223,85 Kč
170904Stavební a demoliční odpady (bez příměsi plastů, papíru, skla, kovů, sádrokartonu)t500 Kč605,00 Kč
170504.1Káment100 Kč121,00 Kč

*Ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH za jednu tunu přijímaného odpadu.

Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení, nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N, nesmí v žádném případě obsahovat azbest. Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi – vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám až 100% přirážku podle stupně znečištění. Dodavatel je povinen prokázat a doložit vlastnosti odpadů způsobem podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Přijímané skupiny odpadů:

Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady skupiny: 17, 20

Kde najdete recyklační dvůr?

ADRESA: provozovna Planá, Planá 89, 370 01 Planá u Č.B.

Vzejd na dvůr: směr Homole, za Eurovií doleva MAPY.CZ

GPS: 48°56'20.051"N, 14°26'30.352"E

Proč spolupracovat s ProTeren?

stíháme práci v termínech

stíháme práci v termínech

máme vlastní kvalifikovaný tým

máme vlastní kvalifikovaný tým

pracujeme s moderní technikou

pracujeme s moderní technikou