ikona telefon

Úvod  |  Obsahové stránky  |  Ceny skládkování

Ceny skládkování

 

KódNázevJedn.Cena (bez DPH)(vč. 21% DPH)
170102Cihly a cihelné výrobkyt200 Kč242,00 Kč
170101Beton prostý (neznečištěný)t90 Kč108,90 Kč
170101.1Železobeton do max. rozměru 80x80x20 cmt150 Kč181,50 Kč
170101.2Železobeton nad rozměr 80x80x20 cmt280 Kč338,80 Kč
170302Asfaltové směsi (bez obsahu dehtu)t990 Kč1 197,90 Kč
170302.1Asfaltové směsi po frézování (bez obsahu dehtu)t120 Kč145,20 Kč
170302.2Asfaltové směsi - rozměr nad 80x80x20 cm (bez obsahu dehtu)t1 090 Kč1 318,90 Kč
170103Keramické výrobkyt400 Kč484,00 Kč
170504Zemina a kamenít160 Kč193,60 Kč
170904Stavební a demoliční odpady (bez příměsi plastů, papíru, skla, kovů, sádrokartonu)t500 Kč605,00 Kč
170504.1Káment80 Kč96,80 Kč
200201Biologicky rozložitelný odpadt220 Kč266,20 Kč
200201.1Biologicky rozložitelný odpad - trávat220 Kč266,20 Kč
200201.2Biologicky rozložitelný odpad - větvet690 Kč834,90 Kč
200201.3Biologicky rozložitelný odpad - kořeny/pařezyt1 290 Kč1 560,90 Kč

*Ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH za jednu tunu přijímaného odpadu.

Přijímané odpady musí odpovídat katalogovému označení, nesmí být znečištěny ropnými ani jinými látkami kategorie N, nesmí v žádném případě obsahovat azbest. Bude-li stavební odpad obsahovat příměsi – vyhrazujeme si právo odpad odmítnout nebo účtujeme k uvedeným cenám až 100% přirážku podle stupně znečištění. Dodavatel je povinen prokázat a doložit vlastnosti odpadů způsobem podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Přijímané skupiny odpadů:

Skupiny odpadů stanovené vyhláškou MŽP č. 381/2001 sb., katalog odpadů: odpady kategorie O - ostatní odpady skupiny: 17, 20

Kde najdete recyklační dvůr?

ADRESA: provozovna Planá, Planá 89, 370 01 Planá u Č.B.

Vzejd na dvůr: směr Homole, za Eurovií doleva MAPY.CZ

GPS: 48°56'20.051"N, 14°26'30.352"E

Proč spolupracovat s ProTeren?

stíháme práci v termínech

stíháme práci v termínech

máme vlastní kvalifikovaný tým

máme vlastní kvalifikovaný tým

pracujeme s moderní technikou

pracujeme s moderní technikou